BasisOnline
Een van onze doelstellingen is dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat.
Wij geven kinderen vertrouwen door waardering uit te spreken, door ze te belonen
en door ze positieve aandacht te geven. Het is voor ons belangrijk dat kinderen
zich veilig voelen op school en dat zij vertrouwen hebben in de leerkrachten.
Dat bereiken we door open, eerlijk, duidelijk en consequent te zijn, door te
luisteren naar kinderen en belangstelling te tonen.

Wij houden ons aan duidelijke school- en klassenregels.

De 4 afspraken
Op onze school werken we met 4 afspraken:
Wij zijn aardig voor elkaar
Wij lossen alles op door met elkaar te praten
Wij zijn rustig in de school
Wij houden de school netjes

We hebben een gedragsprotocol. Daarin staat hoe we pesten en ander ongewenst
gedrag tegengaan en hoe we ermee omgaan als het toch voorkomt.

Visie/missie
1. Ieder kind voelt zich veilig
We begroeten elkaar met een hand en zeggen elkaar aan het einde
van de dag gedag. We hebben aandacht voor de leefwereld van het kind
We maken tijd om met de kinderen over hun zorgen te praten
We geven de kinderen vertrouwen

2. We werken en leren samen
We zitten in alle klassen in groepjes om samen te werken en te leren,
tenzij dit niet wenselijk is voor het leren van de leerling(en)
We bespreken na alle lessen hoe de samenwerking is gegaan en wat
we van elkaar hebben geleerd
We wisselen regelmatig van plaats
We zetten veel verschillende vormen van samenwerken in

3. We sluiten aan en dagen uit
We sluiten aan bij wat het kind alleen kan en helpen bij wat het kind nog
net niet kan
We zijn op de hoogte van de onderwijsbehoeften van ieder kind
We volgen het kind op zijn/haar eigen niveau en stellen hoge doelen
We observeren onze kinderen en passen onze begeleiding hierop aan

4. Ieder kind telt
We luisteren naar elkaar en accepteren elkaar zoals we zijn
We helpen elkaar
We bespreken elkaars verschillen en kwaliteiten
We geven ieder kind de zorg die hij/zij nodig heeft

5. We hebben u als ouder nodig
We zien u als partners in de school
We ondernemen activiteiten om u als ouder bij de school te betrekken
We vragen u als ouder mee te denken met en mee te helpen bij de ontwikkeling
van uw kind
We vragen altijd toestemming van u als we, voor de zorg van uw kind,
hulp willen inroepen van partners buiten de school