BasisOnline
Schooltijden
Onze lessen starten om 8.30 uur. Het is zeer belangrijk dat u uw kind op tijd naar
school brengt. Wij maken gebruik van de 3-6-9-12 regeling van leerplicht. Bij veelvuldig te laat komen zijn wij verplicht
de leerplichtambtenaar in te schakelen. De lessen eindigen om 14.45 uur en op
woensdag om 12.30 uur. De kinderen komen daarna zo snel mogelijk naar buiten.
Kinderen vanaf groep 3 kunnen tot maximaal 15 minuten na schooltijd in de klas gehouden worden
voor bijvoorbeeld het afmaken van werk of klassendienst.